Doelstelling  van de Stichting
Maria de Lourdes , de stem van Mexico

 

 a.

 

Het uitdragen en promoten van haar idealen en gedachtegoed , met name op het gebied van de instandhouding van de traditionele Mexicaanse muziek .

 b.

Het organiseren van een jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst in November en het organiseren van evenementen , waarbij er naar wordt gestreefd Mexicaans talent in Nederland een kans te bieden zich te presenteren .

 

       De stichting tracht deze doelen te bereiken d.m.v. subsidie, door bijdragen van sponsors en donateurs en mogelijke verdiensten uit diverse door de stichting georganiseerde evenementen.

       De stichting wil zich in samenwerking met geïnteresseerden in Nederland en in Mexico hiervoor gaan inzetten, zodat Maria de Lourdes’ onnavolgbare stem en verwarmende persoonlijkheid en dát waar zij voor stond: de traditionele Mexicaanse muziek, een levende herinnering blijven. 

       Zowel in Nederland als in Mexico heeft de stichting mensen benaderd die ons middels een schriftelijke steunbetuiging hun instemming en steun hebben toegezegd, zoals Z.K.H. Prins Bernhard; Stichting Maria de Lourdes A.C. in Mexico - waar haar zoon Lázaro de Lourdes voorzitter van is - ; Rafaël Pérez López, broer van Maria de Lourdes, namens haar familie; Dhr. Santiago Oñate, ambassadeur van Mexico in Nederland, namens de Mexicaanse Ambassade; Caroline Voorbergen (Carolina de Holanda) en Herman van den Wall Bake (persoonlijk adviseur in Nederland).

       Maria de Lourdes noemde haar muziek ooit “de taal der liefde, waarvoor geen grenzen noch vooroordelen bestaan”. Het is onze wens dat deze stichting in die geest zal werken, zodat de enorme inzet en moeite van Maria de Lourdes ook hier in Nederland niet tevergeefs zijn geweest.  

K.v.K Maastricht : 14072676

 

Back